GTA Klíma s.r.o.  

Bešeňov 28

941 41 Bešeňov

IČO: 47831448

DIČ: 2024121308

IČ DPH: SK2024121308

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra,oddiel: Sro; vložka číslo: 37649/N